Presentasjon av funksjonær

 

Elisabeth

Jeg heter Elisabeth Lerstøl, og er for tiden i permisjon. Jeg er riktignok med på rulleringen lørdag morgen med basis lang. Er lederoppfølger og lisensierer samt leder av valgkomiteen.

Du kan sende e-post til meg hvis du logger inn først.
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #72