Priser

Slik blir du medlem i Friskis&Svettis: Man blir medlem med å betale et av våre tilbud.

Betaling
 
Betaling skjer via bank til F&S konto 3201.40.55427. Merk betaling med navn. Bankgiro og avtalegiro ligger på alle treningsstedene samt på Friskis&Svettis sitt kontor.

Alle Friskis&Svettis-foreninger er organisert som idrettslag. Foreningene drives etter idrettens regler, og du som medlem er faktisk med og ”eier” foreningen gjennom ditt medlemskap. Årsmøtet bestemte at medlemsavgiften er NOK 100,- pr. år.

Som idrettslag plikter vi også skille tydelig mellom medlemskontingent, som betales pr. kalenderår – og treningsavgift, som gjelder en tidsbegrenset periode.

Du betaler altså medlemsavgift en gang pr år. Når man skal betale både medlemsavgift og treningsavgift kan man betale disse beløpene i en engang, vi ordner fordelingen i prissystemet og medlemsregisteret vårt.

Til konto 3201.40.55427 og merk ”fødselsdato, mobilnr og epost ”

For deg som medlem vil det ikke bety så stor forandring. Dere vi nå få et medlemskort med to oblater, ett for medlemskontingent og ett for treningsavgift. Begge oblater må være gyldige for at kortet skal være gyldig.

Prisliste

Prisene gjelder fra 01.01.2018 til 18.12.2018. Reservasjon for prisendringer.
KortGyldighetsregelBemerkningFullpris Ungdom 
Medlemsavgift Gyldig 1 kalenderårOBS!! Medlemsavgift - betales en gang pr år i tillegg til treningsavgift på enkelte kortkr 100kr 100
Totalkort helårGyldig 1 kalenderårHelårskort - kalenderårkr 2 600kr 1 700
Totalkort halvårskortGyldig 1 kalenderhalvårHalvår jan.jun/jul/deskr 1 750kr 1 050
Totalkort avtalegiroGyldig inntil viderePr. mnd (binding 6 mnd)kr 260kr 210
UTEkort, jogg/crosstrainingGyldig 1 kalenderårKun UTEkr 850kr 700
UTEkort, jogg/crosstrainingGyldig 1 kalenderhalvårKun UTEkr 550kr 400
Enkeljympa halvårGyldig 1 kalenderhalvårFor personer med funksjonsnedsettelse inkl medlemsavg.kr 500kr 500
Enkeljympa helårGyldig 1 kalenderårFor personer med funksjonsnedsettelse inkl medlemsavg.kr 1 000kr 1 000
Klippekort Gyldig 1 kalenderår12 klippkr 1 700kr 1 100
Pensjonist fylt 67 årGyldig 1 kalenderårPensjonist fra det året man fyller 68 år, inkl. medlemsavgiftkr 1 999
Kampanje høst 2018Gyldig 1 kalenderhalvårKampanje ut september: Nye medlemmer 2018kr 799kr 499
Kampanje høst 2018 UTEGyldig 1 kalenderhalvårKampanje ut september: Nye UTE medlemmer 2018kr 350kr 250

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83